Morski Oddział Straży Granicznej ogłosił przetarg na dostawę fabrycznie nowej pełnomorskiej jednostki patrolowej (OPV).  Patrolowiec ma zostać wybudowany w ciągu najbliższych 3 lat.

Pełnomorska jednostka patrolowa (OPV) przeznaczona będzie do ochrony zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej. Patrolowiec będzie posiadać wyporność ok. 1000 t i wymiary: długość 60-66 m, szerokość powyżej 10,5 m i zanurzenie ok. 3,5 m. Jednostka ma kosztować ponad 100 mln złotych.

Obecnie w Morskim Oddziale Straży Granicznej eksploatowane są dwa pełnomorskie okręty typu SKS-40: “Kaper-1” oraz “Kaper-2”. Zbudowane w latach 1991 i 1992.

Wojtek Basałygo