Stermotorzysta ( uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających do 12m długości). Płetwonurek, ratownik, żeglarz-szuka armatora.