To kolejna pomyślnie zrealizowana w obecnej kadencji samorządu inwestycja wodociągowa w wiejskiej części gminy Kamień Pomorski. W ostatnich trzech latach zostały wykonane sieci: Niemica – Benice – Śniatowo (wodociąg), Sibin – Kukułowo (wodociąg), , sieci w Grabowie przepompownia i kolektor do oczyszczalni w Mokrawicy (kanalizacja). Dziś swojego wodociągu doczekało się Stawno.

To wbrew pozorom nie była łatwa inwestycja. Wiązała się z koniecznością odwadniania wykopu z uwagi na podmokły teren w którym były prowadzone prace. Prac nie ułatwiały także drzewa w skrajni i bardzo wąski pas drogi powiatowej – mówi prezes Adrian Guranowski.

Wodociąg Borzysław – Stawno o długości łącznie 1916 m, w tym: sieć przesyłowa ma średnicę 110 mm, rozdzielcza 90 mm w miejscowości Stawno, hydranty naziemne oraz przyłącza do poszczególnych nieruchomości.

– To kolejny ważny dzień, który zostanie zapisany w kartach historii naszej gminy. Nowa sieć wodociągowa Borzysław – Stawno to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, ale również szansa na rozwój tego miejsca. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się zrealizować zadanie na które mieszkańcy czekali od lat – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.