Naczelny Sąd Administracyjny uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dyrektora Zbigniewa Chochołowskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że wbrew stanowisku Wojewody oraz WSA, dyrektor PCPR legalnie sprawował swoją funkcję. 

Mimo wielkiej burzy koło tego tematu, wylanego hejtu na Starostę i zarząd, mimo że nie było zgodności w zarządzie co do odwoływania się od tego tematu to rozstrzygnięcie jest dla nas korzystne. Nasza uchwała o zatrudnieniu była prawidłowa i zasądzono jeszcze 500 złotych od Pana Wojewody tytułem pokrycia kosztów – nie krył zadowolenia starosta Malec.