Nietypowy wykaz został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kamieńskiego. Według niego, Starosta Kamieński poszukuje osoby, która w marcu 2018 roku w nieoznakowanym policyjnym radiowozie zgubiła 90 złotych. Po zgubę można zgłosić się w Biurze Rzeczy Znalezionych w kamieńskim starostwie. 

Zgodnie z przepisami, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru jest starosta. Ogłoszenia o odnalezionych rzeczach mają być zamieszczane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. Z kolei jeśli wartość przedmiotu będzie przekraczać 5 tys. zł – ogłoszenie o znalezieniu powinno się ukazać w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej. Koszty związane z przechowywaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela – poniesione przez znalazcę, zarządcę lub właściwy organ administracji publicznej – będą obciążać osobę uprawnioną do jej odbioru.

W przypadku, gdy zguba nie zostanie w przewidzianych terminach odebrana przez osobę uprawnioną i nie jest zabytkiem, rzecz stanie się własnością znalazcy.