Podejmuje działania w przypadku naruszenia interesów konsumentów, udziela bezpłatnej pomocy prawnej. W Powiecie Kamieńskim trwa poszukiwanie nowego Rzecznika Praw Konsumenta. Co zrobić, aby aplikować na to stanowisko? Przeczytajcie!

Jego zadania to zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacji konsumenckimi, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych, przekazywanie na bieżąco wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.

Kto może aplikować?

Wymagane w ogłoszeniu dokumenty, należy składać do 24 czerwca.