Do 3 marca można składać dokumenty w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 03 marca 2022 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 03 marca 2022 roku” – informują na swoich stronach urzędnicy.

Ze szczegółami oferty można zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (KLIKNIJ)