Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim po raz kolejny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Jakie kryteria należy spełnić? Ze szczegółami oferty można zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (TUTAJ)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 11 sierpnia 2022 roku”.