Zbyt wysokie skarpy i brak barier ochronnych – to zarzuty naszych Czytelników, wobec zmodernizowanej kosztem 6 mln złotych drogi powiatowej łączącej Wolin z Kamieniem Pomorskim na odcinku Skarchowo – Dusin. – Dlaczego nikt nie pomyślał o tym w trakcie budowy? Czy musi dojść do tragedii? – dopytywał jeden z naszych Czytelników. 

Droga została wykonana na specjalnej podbudowie. Geowłóknina oraz specjalna geosiatka wypełniona kruszywem umocniła jezdnię i ma zapobiegać przed jej opadaniem. Inwestycja została dofinansowana ze środków ministerialnych oraz z opłat, które Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Jak wykonane prace ocenia Starosta? Inwestycja została zrealizowana w sposób prawidłowy, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Jezdnia nie została zwężona, na całym remontowanym odcinku posiada parametry drogi kategorii Z – tj. m.in. 6 metrów szerokości jezdni – zaznacza Józef Malec.