Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim z absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Bez dyskusji, przy jednym głosie „wstrzymującym się” Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim udzieliła poparcie Zarządowi kierowanemu przez Starostę Józefa Malca. 

Bardzo dziękuję za współpracę w ramach realizacji budżetu. Chciałbym podziękować szczególnie Pani Skarbnik, która pilnuje budżetu. Myślę, że w przyszłej kadencji radni nie powinni pozwolić odejść Pani Ewie, która jest najlepszym strażnikiem finansów – stwierdził starosta Józef Malec.

Dochody Powiatu Kamieńskiego w ubiegłym roku wyniosły 54,6 mln złotych.

Natomiast wydatki 52,3 mln złotych. Dług Powiatu na koniec 2017 roku wyniósł 16,8 mln złotych, co stanowi 30,88%.