Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego!

W dniu 8 kwietnia 2019 r, Rada Powiatu Kamieńskiego uchwałą nr V/34/2019 upoważniła Zarząd Powiatu Kamieńskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zmiany lub rozwiązania umowy dzierżawy ze Spółką EMC Instytut Medyczny SA. W związku z powyższym przedstawiam Państwu informację o podjętych dotychczas czynnościach w tej sprawie.

9 kwietnia 2019 r. wystąpiłem do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z zaproszeniem na posiedzenie Zarządu Powiatu 12.04.2019 r. oraz na sesję Rady Powiatu w dniu 16.04.2019 r. W odpowiedzi uzyskałem informację, iż „ze względu na trwającą reorganizację spółki oraz wcześniej podjęte zobowiązania biznesowe żaden z reprezentantów spółki nie będzie mógł pojawić się na posiedzeniu Zarządu Powiatu(…), ani na sesji Rady Powiatu.” Ostatecznie zaproponowano, aby w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor szpitala Pan Arkadiusz Michalak.

Dyrektor, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.04.2019 r., zaprezentował obecną sytuację szpitala oraz strategię jego dalszego „rozwoju”. W swoim wystąpieniu przedstawił plany związane z rozszerzeniem działalności ambulatoryjnej, w tym „prowadzenia poradni chirurgii ogólnej we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 18.00, a w przypadku odpowiedniego finansowania usługi przez NFZ (…) w okresie od lipca do sierpnia (…) także w soboty.” Dodatkowo, jak twierdzi dyrektor, EMC kładzie duży nacisk na rozwój usług w pozostałych poradniach specjalistycznych, t.j: urologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, neurologicznej, dermatologicznej, ginekologiczno – położniczej, reumatologicznej oraz geriatrycznej.

Pan Arkadiusz Michalak przekazał również informację o podjętych działaniach w zakresie utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego umożliwiającego jednoczesny pobyt na nim 30 pacjentów. Dyrektor zapewniał również o możliwości funkcjonowania na terenie szpitala tzw. chirurgii jednego dnia, co umożliwiłoby przeprowadzanie do 80% dotychczasowych zabiegów chirurgicznych. EMC deklaruje, że plany restrukturyzacji szpitala dają szansę na stabilną i długofalową działalność, co pozwoli zagwarantować pracownikom miejsca pracy.

Efektem rozmów z Dyrektorem szpitala jest wystąpienie pisemne EMC formułujące plany szpitala. Niestety nie jest ono dokładnym odzwierciedleniem przekazanych informacji bezpośrednio przez Dyrektora Michalaka, gdyż zabrakło tam chociażby wzmianki o możliwości, czy też chęci prowadzenia tzw. chirurgii jednego dnia.

Zapewniam Państwa, że liczne próby kontaktu z władzami EMC, nie są jedynymi działaniami podjętymi przez Zarząd, czy przeze mnie. Od czasu ostatniej sesji odbyliśmy szereg rozmów z pracownikami szpitala, podmiotami zarządzającymi innymi szpitalami, czy też przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej wyższego szczebla.

Wczoraj skierowałem pismo do Zarządu EMC z apelem o podjęcie rozmów w sprawie wspólnego wypracowania przyszłego kształtu Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (z zachowaniem oddziału chirurgii) w celu spisania aneksu do umowy z jednoczesnym wskazaniem przesłanek do możliwości rozwiązania dotychczasowej umowy z przyczyn leżących po stronie EMC, w przypadku braku odpowiedzi na powyższe.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kamieńskiego gościliśmy dyrektora ZOW NFZ Pana Dariusza Ruczyńskiego, który zaprezentował możliwości rozwiązania konfliktowej sytuacji ze spółką EMC oraz zapewnił o dalszym finansowaniu szpitala w ramach kontraktu z NFZ.

Sytuacja, w której znalazł się nasz szpital jest bardzo trudna. Jeszcze raz zapewniam Państwa, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki zmierzające do jego ratowania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie jest to możliwe bez dialogu i wsparcia władzy rządowej, czego wyrazem jest podjęcie przez Radę Powiatu Kamieńskiego uchwały w sprawie apelu do Ministra Zdrowia, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. Radni apelują do instytucji i ww organów mających realny wpływ na działalność szpitala prosząc o wsparcie działań zmierzających do utrzymania Oddziału Chirurgii Ogólnej, zwłaszcza działań finansowych, dzięki którym mieszkańcy powiatu i okolic nadal będą mogli korzystać z fachowej opieki chirurgicznej. O dalszych krokach będę Państwa informował na bieżąco.

Starosta Kamieński
Józef Malec