Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok. Starosta Józef Malec piastujący funkcję starosty 10 rok. Ostatni rok, to oprócz wielu działań inwestycyjnych rok porozumień, z których najważniejsze to podpisanie z gminami porozumienia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Z tego zarządu który na to zapracował jest nas dziś trójka, pani Joanna Piwińska, Krzysztof Kronenberg oraz ja. Całej szóstce, panu Marcinowi Stępniowi, Bogdanowi Wilkowskiemu oraz panu Czaplickiemu bardzo dziękuje za współpracę, za to, że tak wszystko nam się układało, że mogliśmy wykonać tak wiele zadań. Tego samego życzę nowego zarządowi – powiedział Starosta Józef Malec.