Ponad 300 przydrożnych drzew na trasie łączącej Wolin z Międzywodziem chce wyciąć Starosta Kamieński. – Mamy je wskazane jako albo zagrażające bezpieczeństwu na drodze, albo ze względu na ich zły stan – tłumaczył na antenie Radia Szczecin wicestarosta Marek Matys.

– Oprócz zabiegania o zabytek, bo jest aleją zabytkową, należy również pamiętać o tym, że należy chronić taki gatunek, który nazywa się homo sapiens. Ilość krzyży w tej zabytkowej alei powinna pozostać. Żebyśmy jesienią nie oglądali zapalonych zniczy na zakrętach tej drogi, przy drzewach, które nie wybaczają błędów – mówił Matys.

Powiat póki co nie planuje budowy ścieżki rowerowej czy montażu barier energochłonnych. Ostateczna decyzja w sprawie wycinki pozostaje w rękach konserwatora.