W obecności Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych władz samorządowych oraz pracowników i podopiecznych dokonano dziś uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Placówka funkcjonuje w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Została powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz zawartych przez gminę porozumień z gminą Dziwnów, Świerzno oraz Golczewo w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W Domu znajdą swoje miejsce osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zadanie prowadzenia placówki zostało w drodze konkursu powierzone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kamieniu Pomorskim. Do placówki w pierwszej kolejności trafią mieszkańcy gminy Kamień Pomorski.

W trakcie uroczystości odczytano także list przesłany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – Szanowna Pani Przewodnicząca. Na Pani ręce pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla członków Koła PSONI za pamięć i zaproszenie na spotkanie z okazji uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Bardzo chciałbym móc osobiście dzielić się z Państwem radością z tego jakże ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia, ale wcześniej przyjęte zobowiązania i natłok obowiązków mi to niestety uniemożliwiają. Nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę, że powstał w Kamieniu Pomorskim Środowiskowy Dom Samopomocy. To wyjątkowo ważna instytucja i potrzebna realizująca w praktyce wywodzący się z chrześcijańskiego obowiązku miłości bliźniego, imperatyw przychodzenia z pomocą tym którzy na to wsparcie czekają. Niepełnosprawni Intelektualnie są z pewnością jedną z grup, która to wyciągnięcia ręki potrzebuje najbardziej. Cieszę się, że prowadzenia tego domu podjęło się kamieńskiej koło PSONI. To daje najsolidniejszą rękojmie, że podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy będą otoczeni ciepłem, troską i miłością. Bez tego trudno wyobrazić sobie ścieżkę ku usamodzielnieniu oraz pełną integrację. Mam graniczącą z pewnością nadzieję, że na tej niełatwej drodze, jak i innych odcinkach pracy na rzecz czynienia dobra, odniesiecie Państwo sukcesy. Kończąc pragnę wszystkim obecnym, wszystkim osobom którym przyszło się mierzyć z ogromnie trudnym wyzwaniem jakim jest opieka nad niepełnosprawnymi intelektualnie, życzyć niewyczerpanych sił oraz nadziei. Waszym podopiecznym życzę tego, aby mając Wasze szlachetne serca i pomoc przełamywali wszystkie trudności.