Srebrna moneta z 1522 roku została odkryta na polu w okolicach Kamienia Pomorskiego przez pana Daniela Kwaśniaka vel Kwaśniewskiego – członka Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli.

Moneta została znaleziona przypadkowo podczas legalnych poszukiwań za pomocą wykrywacza metali. Pozwolenie na poszukiwania wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Pan Daniel w warstwie ornej ziemi natrafił na XVI – wieczną srebrną monetę założyciela dynastii Wazów – Gustawa I Wazy, szw. Gustav I lub Gustav Vasa – króla Szwecji panującego w latach 1523-1560. Za jego panowania Szwecja stała się potęgą bałtycką i państwem liczącym się w Europie. Jego wnuk Zygmunt III Waza został wybrany w 1587 roku na króla Polski.

Moneta o nominale 1 Öre o wymiarach 29,1mm i wadze 3,61 g. Wybita została w mennicy w Sztokholmie. Na awersie widoczna postać króla w pełnej renesansowej zbroi stojącego przodem, trzymającego w prawej ręce uniesiony miecz, a w lewej Królewskie Berło. W otoku napis: S//ERICVS/RE/X/SWECIE. Miedzy jego stopami znajduje się herb rodu – snopek. Na rewersie w centralnej części widoczna tarcza herbowa (skrzyżowane strzały pomiędzy którymi umieszczone zostały trzy korony) z literą G poniżej. W otoku napis: MONE/STOK/Holm/1522. W górnej części niewielki otwór, prawdopodobnie służyła jako ozdoba.

– W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować odkrywcy za przekazanie do naszej instytucji tak cennego zabytku – mówi dyrektor Grzegorz Kurka.