Szanowni Mieszkańcy! Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił do Burmistrza Golczewa z pismem o ilościowe określenie zapotrzebowania na zakupu węgla/miału dla mieszkańców z terenu Gminy.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów ww. projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.

Mając powyższe na uwadze prosimy mieszkańców z terenu Gminy Golczewo o informację o chęci oraz ilości zakupu węgla/miału. Przy czym informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą tylko te osoby które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Gmina po analizie oświadczeń mieszkańców podejmie decyzję czy przystąpi do sprzedaży węgla na zasadach określonych projektem ustawy powierzając sprzedaż węgla profesjonalnym podmiotom zewnętrznym z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Przystąpienie do realizacji jest więc uzależnione od wyników zapotrzebowania na węgiel  wśród mieszkańców zaproponowanego w tej formie i cenie. Limity dotyczące ilości zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy. Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat jakości i kaloryczności węgla.

Oświadczenie o zapotrzebowaniu dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na stronie internetowej urzędu. Wypełnione oświadczenie należy składać do: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72 -410 Golczewo, w godz. 7.30–15.30.

Burmistrz Golczewo Maciej Zieliński

Termin składania zgłoszeń: do 31 października 2022 r.

załącznik