2 x 1500m2 lub 1x 3000m.
Działka budowlana.

dzialkaladzin@gmail.com