sprzedam budę dla psa.
bardzo
duża,ściany
10
cm,pomiędzy
osb
a
deskami
jest
styropian.
100
zł.
możliwy
transport.
505111288