11 czerwca 2018 r. gościli w Wolinie byli mieszkańcy naszego miasta – Państwo Heino i Waltraut Teetzen. Pan Heino Teetzen urodził się w Lasce i tam mieszkał do roku 1945.

Państwo Teetzen są członkami Związku Byłych Wolinian, który ma swoją siedzibę w Nortorf. Byli oni na dorocznym spotkaniu byłych Wolinian w Nortorf w dniach 11 i 12 maja br., gdzie spotkali się z Burmistrzem Wolina p. Eugeniuszem Jasiewiczem i pozostałymi członkami naszej delegacji. W trakcie tamtych rozmów Pan Heino Teetzen przekazał na ręce Burmistrza obraz –  panoramę Wolina, który obecnie wisi w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

W trakcie pobytu w Wolinie zwiedzili nasze Muzeum Regionalne oraz spotkali się z Burmistrzem Eugeniuszem Jasiewiczem. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim przy kawie wspominali swoje młode lata w Lasce oraz Wolinie.

Na zakończenie przekazali dla Muzeum ciekawą książkę o dawnym Wolinie wraz z dużą ilością unikalnych zdjęć. Burmistrz Wolina Pan Eugeniusz Jasiewicz przekazał drobne upominki oraz zaprosił Państwo Teetzen do ponownego odwiedzenia Wolina.

UM w Wolinie