Zarząd Spółki „Nowe Centrum” ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat pięciu lokali usługowych, usytuowanych w dwóch budynkach stanowiących zespół usług przyplażowych położonych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, przy zejściu na plażę na wysokości ulicy Wesołej, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy Placu Ratuszowym (biura spółki, mieszczą się na III kondygnacji – poddasza budynku Ratusza, nad siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej).

Do wydzierżawienia przeznacza się lokale, które stanowiły będą część nieruchomości będącej własnością spółki gminnej Nowe Centrum w Międzyzdrojach, która zabudowana zostanie trzema budynkami zespołu usług przyplażowych zrealizowanymi na działkach: nr 60/3 o powierzchni 1.206 m² i nr 69/5 o powierzchni 463 m² obręb 20 miasta Międzyzdroje, objętych księgą wieczysta SZ1W/00020750/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu.

Zgodnie z uzyskanymi przez spółkę decyzjami udzielającymi pozwolenia na budowę, przewiduje się posadowienie na działce nr 60/3 dwóch parterowych budynków usługowych o funkcji gastronomicznej z tarasami na dachach budynków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz na działce nr 69/5 – budynku sanitariatów wraz z miejscem na gromadzenie odpadów dla całej inwestycji. Po wschodniej stronie działki nr 60/3 posadowiony zostanie budynek B o powierzchni zabudowy 187,10 m², w którym usytuowane zostaną dwa lokale usługowe o funkcji gastronomicznej, przy czym do wydzierżawienia pozostaje lokal numer 4, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 62,98 m².

Do lokalu nr 4 przynależeć będą: taras dolny o powierzchni 44,69 m² oraz taras górny (na dachu budynku) o powierzchni 64,30 m². Na działce nr 69/5 posadowiony zostanie budynek C o powierzchni zabudowy 96,20 m², w skład którego wejdzie pomieszczenie na gromadzenie odpadów stałych dla całej inwestycji o powierzchni użytkowej 21,77 m² oraz lokal sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 48,64 m². Budynki zrealizowane w ramach zespołu usług przyplażowych stanowić będą obiekty sezonowe i przyłączone zostaną do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej (budynki A i B) oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ OGŁOSZENIE O PRZETARGU