Zarząd Spółki Nowe Centrum sp. z o. o. w Międzyzdrojach zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres od 1 kwietni 2023 r. do 28 września 2023 r. terenu o powierzchni 40 m2, położonego przy ulicy Krótkiej w Międzyzdrojach.

Oferowany do wydzierżawienia teren może być wykorzystywany wyłącznie na cele postojowe – przystanek dla kolejki turystycznej o maksymalnej szerokości pojazdu wynoszącej 1,5 m z dopuszczeniem lokalizacji w części wyznaczonego terenu, przyległego do chodnika niewielkiego obiektu stanowiącego kasę – zaplecze działalności o powierzchni nie większej niż 3 m2 (max. 1,5 m x 2 m), pod warunkiem realizacji w/w obiektu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami prawa budowlanego.

Jednocześnie zastrzega się, iż wykonywanie w/w działalności na dzierżawionym terenie nie może kolidować z funkcją usytuowaną na terenie przyległym, stanowiącym zatokę postojową dla autobusów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach w dniu 10 marca 2023 roku o godzinie 11.00.