Gmina Kamień Pomorski unieważniła przetarg na wybór Partnera Prywatnego do przebudowy i utrzymania ulic gminnych Kopernika, Kilińskiego oraz Mieszka I w Kamieniu Pomorskim, wszystko z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

W najbliższych dniach ogłosimy kolejny przetarg. Nie ma zagrożenia, aby inwestycja w tym roku nie powstała – zapewnia Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Inwestycja związana z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ma być realizowana w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.

 

Przypomnijmy, najniższą ofertę na przebudowę i utrzymanie w wysokości 10,9 mln zł złożyła spółka Emwalk Investments z Warszawy. Spółka, której prezesem jest Dogan Türkekul dysponuje w niej udziałami o wartości 5 tys. złotych.