Wójt Radosław Drozdowicz dotrzymuje słowa! Po sprzedaży przez spółdzielnie mieszkaniową w Stuchowie terenu na którym znajdował się plac zabaw, zobowiązał się do powstania nowego miejsca zabaw dla najmłodszych. Dziś oficjalnie tak się stało!

Dodatkowo na ten cel otrzymaliśmy ponad 60% dofinansowania. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o ochronie środowiska, a teren zostanie ogrodzony. Nasz nowy plac zlokalizowany został koło świetlicy wiejskiej, przy której powstanie również nowa remiza OSP – informuje samorządowiec.

Operacja pn. „Utworzenie miejsca spędzania wolnego czasu dla rodzin i dzieci wraz z organizacją spotkania integracyjnego i konkursu plastycznego z wiedzy o ochronie środowiska i zmian klimatycznych na terenie miejscowości Stuchowo”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”

źródło:
Radosław Drozdowicz
Wójt Gminy Świerzno