Sołtys 2022 roku województwa zachodniopomorskiego wybrany! W organizowanym po raz dziesiąty plebiscycie wyróżniono tytułem „Sołtysa Roku 2022” mieszkańca Międzywodzia Stanisława Mączkę! Gala finałowa odbyła się w Przelewicach. 

Musi słuchać i motywować mieszkańców do działania. Powinien dbać o rozwój miejscowości. Właśnie w taki sposób oceniono w tym roku Sołtysa Międzywodzia.

– Sołtys odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi – jest inspiratorem i animatorem podejmowanych przez sołectwo działań, wokół niego skupia się życie kulturalne i społeczne. Na przestrzeni dziewięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało dwudziestu siedmiu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego – mówił wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Plebiscyt organizowany był po raz dziesiąty. Stanisław Mączka otrzymał z rąk posła Bartosza Arłukowicza 6.000 zł.

fot. Bartosz Arłukowicz