Ile razy zdarzyło się nam kupić więcej jedzenia niż potrzebowaliśmy? Pewnie trudno policzyć wszystkie takie przypadki. Nadwyżek produktów wcale nie trzeba wyrzucać do kosza. Przekonuje o tym Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia, który przeprowadzi w drugiej połowie roku akcję redystrybucji żywności na potrzeby rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej na Pomorzu Zachodnim. Inicjatywa otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.
Projekt zakłada stałe i systematyczne pozyskiwanie żywności, gromadzenie jej i przekazywanie za pośrednictwem partnerów akcji dla osób najbardziej potrzebujących. Redystrybucję produktów przeprowadzą organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i fundacje na terenie miasta Szczecin oraz czterech powiatów: pyrzyckiego, polickiego gryfińskiego i kamieńskiego. Skorzystać z nich będą mogły dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne czy samotni rodzice.
– Tej inicjatywie przyświecają najbardziej szlachetne wartości. Dzięki niej możemy się również wiele dowiedzieć. Na przykład jak planować racjonalnie zakupy, jak nie marnować żywności, a przede wszystkim, że możemy podzielić się nią z osobami, które znalazły się z dużo trudniejszej sytuacji niż my sami – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Akcję zaplanowano od końca lipca do października. Aby przeprowadzić ją sprawnie, Bank Żywności Szczecin zamierza zbudować sieć partnerów odbierających produkty, jak i zorganizować pozyskiwanie żywności z sieci handlowych lub od producentów. W ten sposób nadwyżki żywności mają szansę być dobrze wykorzystane, bo trafią do osób w największej potrzebie.
Redystrybucja produktów to nie jedyny element akcji. Organizacja zamierza również wzmocnić sieć partnerów przedsięwzięcia. W tym celu przeprowadzi dla NGO’s oraz jednostek pomocy społecznej warsztaty i szkolenia. W ich trakcie wolontariusze poznają zasady współpracy z sieciami handlowymi, hurtowniami czy dystrybutorami żywności. Będzie to także okazja, by wymienić się informacjami kto i gdzie potrzebuje pomocy.
Urząd Marszałkowski wesprze zarówno zbiórkę żywności, jak i warsztaty. W sumie przeznaczy dla organizacji 20 tys. zł. Po 10 tys. zł na każdy element projektu.
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia to fundacja założona w 2016 roku. Zajmuje się szkoleniami, warsztatami, edukacją, a przede wszystkim redystrybucją nadwyżek żywności. Współpracuje z producentami, rolnikami, sadownikami i sieciami handlowymi, a uzyskana od nich pomoc trafia m.in. do domów pomocy społecznej, domów dziecka, ośrodków dla bezdomnych czy placówek dla seniorów. Ideą powstania organizacji były pierwsze banki stworzone w USA pod koniec lat 60. XX wieku z inicjatywy przedsiębiorcy i filantropa Johna van Hengla. Pierwszy polski Bank Żywności założono w 1993 roku, z inicjatywy Jacka Kuronia, przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” w Warszawie.