W obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka oraz sołtysów wyróżnionych sołectw podpisano umowy na tzw. granty sołeckie, które w ramach ogłoszonego wiosną konkursu, trafią m.in. do Gminy Dziwnów, a konkretnie do sołectw Dziwnów Górny oraz Międzywodzie.

Przypomnijmy, że celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

W konkursie wyłoniono 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa). Nagrodą w konkursie jest grant w wysokości 15 tys złotych na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Sołectwo Dziwnów Górny zostało wyróżnione dofinansowaniem za projekt pod nazwą „Z domu ruszamy na placach zabaw się spotykamy”, zaś Sołectwo Międzywodzie otrzyma środki na doposażenie Parku Edukacyjnego dla dzieci.