W miniony weekend odbyły się cztery Zebrania Wiejskie. Burmistrz Stanisław Kuryłło zarządził Zebrania w celu wyboru nowych władz Sołectw: Śniatowo, Miłachowo, Kukułowo, w związku z upływem kadencji. Natomiast w Rzewnowie odbyły się wybory sołtysa, gdyż pełniący funkcję złożył rezygnację. Rada Sołecka pozostała w niezmienionym składzie.

Sołtysem Sołectwa Śniatowo ponownie została Halina Gębica. Nowi członkowie Rady Sołeckiej to: Ewa Ptak, Barbara Kiepek, Danuta Zając oraz Bogdan Moskiewicz. W Rzewnowie Bartłomieja Kopacza zastąpiła Marzena Sasin. Wieloletni Sołtys Miłachowa Jacek Pepławski zrezygnował z kandydowania. Nowym Sołtysem została Dorota Krzywańska. Do Rady Sołeckiej wybrano Anetę Budrewicz, Barbarę Popiołek, Daniela Popiołka i Patryka Sikorę. Wybory w Kukułowie zakończyły weekend wyborczy. Na Sołtysa Kukułowa wybrano Janusza Regnera. Do Rady Sołeckiej weszli Grzegorz Szulc, Dawid Tułodziecki, Oliwia Antropik i Robert Banak. Dotychczasowy Sołtys Wiesław Ciechanowski nie kandydował.

Dziękujemy wszystkim Sołtysom, którzy pełnili swoje funkcje przez ostatnie lata, a nowym gratulujemy wyboru i życzymy dużo wytrwałości i samozaparcia w działaniach na rzecz Mieszkańców.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim