Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. W dniach 25-26 sierpnia w wolińskim skansenie Centrum Słowian i Wikingów odbyły się pokazy, warsztaty wykłady oraz gry i zabawy dla małych i dużych.

Liczni zwiedzający chętnie brali udział we wszelkich atrakcjach, często z zaangażowaniem wdając się z uczestnikami w kilkugodzinne rozmowy o dawnym Wolinie oraz kulturze dawnych Słowian i wikingów. Bardzo dziękujemy wszystkim zwiedzającym i uczestnikom. Kolejne Słowiańskie Święto Plonów już za rok.

źródło:
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów