Brak wolnych miejsc, kolejka oczekujących licząca 40 osób, lepsza sytuacja finansowa – tak prezentuje się Marina Kamień Pomorski po czterech latach pełnienia funkcji prezesa przez Sławomira Szwaję. O tym oraz planowanych zamierzeniach mówi w rozmowie z naszą redakcją Prezes Sławomir Szwaja.

– Obecnie rozpoczynamy realizację inwestycji polegającej na przebudowie portu rybackiego, jest to najbardziej absorbująca organizacyjnie aktywność. Niebagatelna kwota, znaczący zakres inwestycji, formalizacja procedur i stały nadzór instytucji finansującej sprawiają, że zadanie jest trudne i wymaga dużej uwagi i rozwagi. Oprócz tego trwa sezon i normalna praca Mariny. Pojawia się możliwość zagospodarowania całego nabrzeża oraz terenu przyległego do nabrzeża administrowanego do tej pory przez Urząd Morski. Z uwagi na wykorzystanie wszystkich miejsc w Marinie, prowadzimy również przygotowania do wykonania dodatkowych miejsc cumowniczych przy falochronie w istniejącym basenie jachtowym. Będzie to zadanie kosztowne i należy rozważnie je realizować, bo możliwość użytkowania  tych miejsc cumowniczych będzie  ograniczona. Pracy jest więc całkiem sporo a w przyszłości będzie jej jeszcze więcej – mówi Sławomir Szwaja. 

Jak dodaje, przyszłość to przede wszystkim pojawienie się perspektywy pozyskania środków na budowę nowej Mariny (usytuowanej pomiędzy molem i dawnym elewatorem). W ocenie Prezesa, Nowa Marina to szansa na dalszy rozwój.

Już obecnie jesteśmy dostrzegani na żeglarskiej mapie Polski, w przypadku drugiego portu jachtowego staniemy się jednym z głównych punktów tej mapy. Nowa Marina to kolejne miejsca pracy, lokale gastronomiczne, zadbane miejsca do wypoczynku i spacerów. To kolejni inwestorzy, potencjalni nowi mieszkańcy naszego miasta. Miasto dzięki Marinie otwiera się na turystykę i nowe inwestycje. Rozwój miasta związany jest ze zmianami i nowymi przedsięwzięciami. Po ostatnich wydarzeniach w trakcie „Dni Kamienia” jestem optymistą, cieszę się, że dzięki pracy Burmistrza, jest już deklaracja Ministerstwa Infrastruktury o wsparciu dla wniosku o dofinansowanie budowy drugiej Mariny. Oczywiście to tylko słowa, ale od nich się zaczyna każda droga. W tym roku rozpoczęły się prace przy przebudowie portu rybackiego, pierwsze rozmowy na ten temat prowadzone były już pod koniec 2018 r. Pokazuje to, ile czasu potrzeba na przygotowanie takiej inwestycji. Przypominam, że zarówno przy jednej  jak i potencjalnej drugiej mamy do czynienia z bardzo znaczącym wsparciem środków publicznych, w pierwszym przypadku 100%, w drugim 85% – mówi Prezes Szwaja.

Obecnie realizowana inwestycja, czyli port rybacki wraz z drogą dojazdową to inwestycja rzędu 14 mln zł. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych. 

Oczywiście Marina poniesie pewne koszty niekwalifikowane, jest to nieuniknione, ale nawet przy kosztach własnych rzędu 100 czy 150 tysięcy i tak warto realizować inwestycję, bo jest to zaledwie 1% pozyskanych środków. Będzie to zagospodarowanie kawałka nabrzeża, które w tej chwili zupełnie nie jest wykorzystywane, zamiast śmietnika w trzcinach, będzie umocnione nabrzeże, zamiast zardzewiałych, blaszanych garaży, estetyczne nowe obiekty magazynowe i techniczne stanowiące zaplecze dla rybaków. Wyremontowany zostanie też spory kawałek drogi i powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych dostępnych dla wszystkich. Kilku rybaków, wraz z pracownikami, będzie miało przystające do czasów warunki pracy a ich klienci możliwość kupna ryby prosto z łodzi, w warunkach higienicznych i estetycznych. Wszystkie te działania, nie byłyby możliwe bez wsparcia i osobistego zaangażowania Burmistrza. Nie oceniam, jaka inwestycja jest dla miasta ważniejsza, bo jest to poza moją kompetencją, zarządzam portem i moim obowiązkiem jest działanie na rzecz  rozwoju portu. Wraz z pozostałymi pracownikami Mariny staramy się to robić – mówi Szwaja. 

Marina pod zarządem obecnego Prezesa nie ma wolnych miejsc dla klientów. W kolejce oczekujących znajduje się 40 osób. Jak mówi Sławomir Szwaja, poprawiła się także sytuacja finansowa spółki, ale nie tylko.

Zostało to zauważone w Wystąpieniu Pokontrolnym NIK (od kwietnia do czerwca w Marinie Kamień Pomorski trwała dwumiesięczna kontrola NIK). Kontrolerzy NIK stwierdzili, że wskaźniki ekonomiczne spółki w okresie objętym kontrolą, od 1 stycznia 2019 roku do końca 2021r., wskazują na pozytywną tendencję w sytuacji majątkowej i finansowej spółki. W ubiegłym roku po raz ostatni zysk przeznaczono na spłatę zadłużenia z lat poprzednich, w bieżącym roku w całości zasilił  on kapitał zapasowy spółki. Udało nam się osiągnąć porozumienie z Urzędem Morskim w zakresie zasięgu portu morskiego skutkowało to wydaniem w roku 2019 Rozporządzenia w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim. Pozwoliło to m.in. na pozyskanie nowych miejsc do postoju zimowego jachtów i uporządkowało sytuację formalną Mariny. W latach 2018-20212 teren zarządzany przez Marinę zwiększył się z 1,60 ha do 2,22 ha. 

Spółka zakończyła trzyletni program remontowy pomostów pływających i odnóg cumowniczych. Wszystko sfinansowano i zrealizowano siłami własnymi dzięki czemu obecnie stan techniczny mariny nie budzi zastrzeżeń. Marina posiada 125 odnóg cumowniczych, różnych długości więc zadanie było nie lada wyzwaniem. Spółka zyskała samochód techniczny, a także zwiększyła liczbę (poprzez szkolenia) osób mogących operować ciężkim podnośnikiem widłowym służącym do wodowania jachtów.