W minioną sobotę, tj. 26 maja, miało miejsce uroczyste otwarcie Skweru Przyjaźni. Miejsca, które na mapie Dziwnowa znalazło się co prawda już latem minionego roku, jednak dopiero teraz, po zakończonej pełnej rewitalizacji parku miejskiego (którego skwer jest ważną częścią) i uzupełnieniu o akcenty z innych partnerskich miejscowości, zyskało swój ostateczny kształt.

Powstanie skweru ma na celu podkreślenie współpracy, jaką w ramach umowy partnerskiej miasto Dziwnów prowadzi z Sosnowcem (od 2013 roku), Gorzowem Wielkopolskim (od 2014 roku) oraz niemieckim Werneuchen (od roku 1996). Skwer tworzą charakterystyczne dla każdego z miast tzw. elementy wyróżniające, oddając ich specyfikę i charakter. Górnicze wagoniki nawiązują do związanej z zagłębiem węglowej tożsamości Sosnowca, zaś żużlowy motocykl ma zilustrować Gorzów Wielkopolski jako ważny ośrodek tej dyscypliny sportu w kraju. Metalowe drzewo (lipa), nawiązując do herbu niemieckiego Werneuchen, ma podkreślić jego leśne położenie oraz łowieckie tradycje.

Partnerstwo miast to niezwykle cenna i tworząca szereg możliwości inicjatywa. Wymiana doświadczeń na szczeblu władz lokalnych, kontakty młodzieży i ich wzajemne spotkania, wspólne inicjatywy i wsparcie przy różnego rodzaju projektach, to tylko część aktywności, które służą budowaniu pozytywnych relacji. Partnerstwo to także otwarcie na szeroko pojmowaną współpracę, która ma integrować najróżniejsze środowiska i wzmacniać kontakty pomiędzy mieszkańcami.

Otwarcie skweru i symboliczne przecięcie wstęgi stało się faktem krótko po 16.00. Zaraz potem miały miejsce oficjalne wystąpienia zaproszonych gości. A byli wśród reprezentujący Sosnowiec Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Wilhelm Zych z Sekretarzem Miasta, p. Grzegorzem Frugalskim. Gorzów Wielkopolski reprezentował Sekretarz Miasta, p. Eugeniusz Kurzawski razem Prezesem Stali Gorzów Wielkopolski (klubu żużlowego), p. Ireneuszem Maciejem Zmorą. Z Werneuchen przyjechał do Dziwnowa Burmistrz, p. Burkhard Horn. Wśród zaproszonych był również Prezes Zarządu Budnex DEWELOPER, p. Krzysztof Nuckowski.

Reprezentujący Dziwów, Burmistrz Grzegorz Jóźwiak mówił m.in.: „Partnerstwo takich miast jak Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski, a także niemieckie Werneuchen, to dla Dziwnowa i całej Gminy Dziwnów, duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że ta partnerska wspólnota, podkreślona otwieranym dzisiaj Skwerem Przyjaźni, będzie dla wszystkich nas bardzo sympatycznym i twórczym doświadczeniem. Mam też nadzieję, że będzie stanowiła inspirację do jeszcze lepszej współpracy w przyszłości. Pamiętać bowiem musimy, że wzajemna otwartość i akceptacja czy okazywane sobie wsparcie, to ważne składniki nie tylko naszej codzienności, ale też wychowania nowych pokoleń.”

W uroczystości otwarcia skweru, poza zaproszonymi gośćmi, wzięło też udział wielu mieszkańców gminy oraz turystów. Dopisała również pogoda, która wpisując się w atmosferę tego sympatycznego popołudnia, była słoneczna i ciepła. Zwieńczeniem całości, był koncert Teatru Rozmaitości „Gwitajcie”, który odbył się stylizowanej na amfiteatr części parku.