Każdy z Mieszkańców może poprzeć zainicjowaną w kamieńskiej parafii inicjatywę nadania imienia Ks. Inf Romana Kostynowicza skwerowi naprzeciwko katedry. Zbiórka odbywa się przez zbiórkę podpisów pod chórem w Katedrze. Następnie cały dokument zostanie przedstawiony Radzie Gminy.

Do Kamienia Pomorskiego przybył po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jako wikariusz i konserwator zabytków w lipcu 1961 r. 12 października 1962 r. został proboszczem kamieńskiej parafii, zastępując zmarłego ks. dziekana Michała Kaspruka. Jako proboszcz naszej parafii i gospodarz kamieńskiej katedry zainicjował szereg prac konserwatorskich w świątyni i przy jej wyposażeniu, które wzbogacił m.in. o dwa obrazy pędzla Łukasza Cranacha Starszego – „Drogę na Golgotę” oraz „Ukrzyżowanie”. Zaaranżował stałą ekspozycję muzealną prezentowaną do dziś w skarbcu katedralnym.

Był wreszcie współtwórcą i długoletnim organizatorem, odbywającego się w tym roku po raz czterdziesty dziewiąty, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Na starej plebanii stworzył salon, w którym gościli ludzie nauki, kultury i sztuki, wśród nich m.in.: Kazimiera Iłłakiewiczówna, ks. prof. Janusz Pasierb, prof. Leonard Torwirt, prof. Gwido Chmarzyński.

Jako proboszcz, zbudował nową plebanię, poświęconą przez pierwszego ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Jerzego Strobę 17 września 1977. Ks. Kostynowicz opuścił Kamień w lutym 1980 r. obejmując probostwo szczecińskiej parafii katedralnej. O Kamieniu jednak zawsze pamiętał. Uświetniał swoją obecnością ważne dla życia parafii wydarzenia, uroczystości kościelne, koncerty, przebywał na leczeniu w kamieńskim uzdrowisku.

W 1991 r. został Honorowym Obywatelem Kamienia Pomorskiego. Nadzorował jako Diecezjalny Konserwator Zabytków późniejsze prace w naszej katedrze. Po raz ostatni uczestniczył, w 2007 r., w odbiorze konserwatorskim odrestaurowanej kraty lektoryjnej. Ksiądz Infułat zmarł 2 sierpnia 2008 r. w Szczecinie. Spoczął na tamtejszym Cmentarzu Centralnym w grobowcu kapłanów naszej archidiecezji.