Minęło zaledwie kilka miesięcy, a pod topór poszły kolejne drzewa w obszarze siedliskowym objętym strefą Natura 2000. Przy zmodernizowanych przez gminę ulicach Spadochroniarzy Polskich oraz Dziwnej znów w ruch poszły piły łańcuchowe!

O sprawie wycinki prowadzonej na tym terenie informowaliśmy w marcu ubiegłego roku. Teren usytuowany vis-a-vis portu w Dziwnowie to oprócz obszaru chronionego strefą Natura 2000, tzw. użytek ekologiczny „Martwa Dziwna”. Zobacz także: Dziwnów w trocinach! Cięli wszyscy, ciął i zastępca burmistrza!

Jest to bezwzględnie obszar ustanowiony przez Radę Gminy w 1995 roku. W jego obrębie zabronione jest m.in. niszczenie, uszkodzenie lub przekształcenie wszelkich elementów użytku, w tym także drzew i krzewów.