Przebudowa siedmiu ulic, kompleksowa modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w tym poszycia dachowego oraz przebudowa oczyszczalni we Wrzosowie. To trzy wnioski do Polskiego Ładu, opiewające na kwotę 25 mln złotych o które aplikuje Gmina Kamień Pomorski. Jak poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło, dofinansowanie tych zadań waha się pomiędzy 80 a 90% środków zewnętrznych.

Inwestycje wodno – kanalizacyjne znalazły się na pozycji priorytetowej w „Polskim Ładzie” stąd też decyzja Gminy o tym, aby aplikować o środki na przebudowę oczyszczalni we Wrzosowie wraz z infrastrukturą towarzysząca.  Kolejne z zadań o którym mówi Stanisław Kuryłło to dalsza modernizacja sieci dróg.Chcemy zmodernizować ulicę Pocztową, Jagiełły, Kościuszki, Wysockiego, Plac Wolności, Mickiewicza, Rejtana oraz Solskiego. Są one położone bezpośrednio w centrum oraz otoczeniu uzdrowiska – argumentuje Burmistrz.

– Kwota o którą wnioskuje gmina wynosi 25 mln złotych. Wartości dofinansowania są różne, dla dróg to 90%, dla infrastruktury sportowej czy historycznej wynoszą od 80 do 85%. Informacje na temat naboru wniosków mają zostać przekazane do 15 października 2021 rokupowiedział Burmistrz Kamienia Pomorskiego.