Blisko 100 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

– Obok budowy i przebudowy dróg lokalnych to drugie, tak niezwykle ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich działanie ze wsparciem PROW 2014-2020. To inwestycje, które mocno wpływają na podniesienie standardu ich życia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zachodniopomorskiej wsi – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Po raz pierwszy w ramach działań samorządowych PROW 2014-2020 dofinansowana także będzie budowa lub przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych, dzięki którym możliwe będzie gromadzenie, a potem wykorzystywanie wód opadowych. W tym naborze wniosków o przyznanie pomocy poziom dofinansowania inwestycji mógł wynieść nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wśród beneficjentów znaleźli się dziwnowski ZWiK, który otrzymał pieniądze na przebudowę rozbudowę rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Strzeżewie Etap 1 wraz z budową sieci przesyłowej dla sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzosowie – 1,4 mln złotych oraz Gmina Golczewo która otrzymała pieniądze na budowę wodociągu w Kłodzinie – 1,3 mln złotych.