– Wstrzymanie prac – taką decyzje w sprawie budowy kompleksu pięciu basenów zewnętrznych hotelu Gołębiewski podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach. Okazuje się, że baseny stanęły bez wymaganego pozwolenia na budowę – informuje serwis Money.pl pokazując fragment jednego z pięciu postanowień Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa miała swój finał w Sądzie, który oddalił skargę inwestora.

Chodzi konkretnie o pięć obiektów: basen duży, średni, mały, brodzik i zespół jacuzzi.Dla każdego z nich powiatowa inspekcja wydała w kwietniu tego roku pięć oddzielnych decyzji, w których stwierdza samowolę budowlaną. Inwestor – Gołębiewski Holding sp. z o.o. – odwołał się od nich. Jednak w czerwcu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie utrzymał w mocy pięć zaskarżonych postanowień, uznając, że są „ostateczne w administracyjnym toku instancji”.

Skargi na postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie złożył inwestor. Zapadł już pierwszy wyrok. W każdej z decyzji inspekcji budowlanej czytamy, że „organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy”. Budowa kompleksu basenów powinna być poprzedzona uzyskaniem przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ocenie inwestora kompleks basenów nie jest samodzielnym zamierzeniem inwestycyjnym, lecz stanowi składnik inwestycji, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę budynku hotelu Gołębiewski. Jest ściśle powiązany z realizacją hotelu i stanowi teren rekreacji przyhotelowej. Tej argumentacji nie podzielił Wojewódzki Inwestor Nadzoru Budowalnego w Szczecinie. Także Sąd oddalił skargę inwestora na decyzję WINB.

Niezależnie od decyzji urzędników, Holding ma możliwość legalizacji samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego po złożeniu wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu opłaty legalizacyjnej. Serwis Money.pl informuje, iż spółka będzie dążyć do legalizacji samowoli poprzez uiszczenie opłaty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części obiektu. Przedstawiciele Hotelu mają nadzieję, iż cały proces nie wpłynie na tempo budowy hotelu i otwarcie obiektu w połowie 2024 roku. Więcej o sprawie przeczytacie w serwisie Money.pl