Zespół badaczy z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (Ulrich Schaaf, Maciej Prarat, Tomasz Ważny) we współpracy z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przeprowadzili badania architektoniczne i dendrochronologiczne więźb nad nawą główną i transeptem katedry w Kamieniu Pomorskim.

Do tej pory były one datowane ogólnie na okres nowożytny. Dokładna analiza dowiodła, że są to najstarsze znane typologicznie więźby dachowe, zachowane w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo integralnie połączone z ceglanymi szczytami.

Dzięki wynikom badań dendrochonologicznych wiemy, że konstrukcja nawy pochodzi z lat 60. XIV w., zaś transeptu z lat 60. XIII w. Wstępne rozpoznanie ustrojów nad prezbiterium pozwala stwierdzić, że są one jeszcze starsze.

Wyniki oczywiście uszczegóławiają złożone dzieje budowlane świątyni. Najważniejsze jednak, że jest to prawdopodobnie najstarszy tak dobrze zachowany zespół konstrukcji drewnianych w Polsce. Badania w przyszłości będą kontynuowane.

źródło:
Katedra Konserwatorstwa UMK