Szwedzkie monety okupacyjne królowej Krystyny i jej ojca króla Gustawa Adolfa wybite w Rydze, Elblągu i Inflantach odkryte pod Kamieniem Pomorskim. – Monety pochodzić mogą z lat 1634 – 1651, czyli już z czasów panowania królowej Krystyny (1632-1654- po abdykacji).

Monety mogą pochodzić z lat 1634 – 1651, czyli już z czasów panowania królowej Krystyny (1632-1654- po abdykacji). Skarb został najprawdopodobniej ukryty,  jeszcze za jej panowania lub następcy Karola X Gustawa. W 1657 roku Pomorze pustoszy hetman Czarniecki, być może wówczas monety zostały ukryte w ziemi przez ich właściciela.

– To co mamy to jedynie część skarbu. Pozostała jest w rękach osoby której na chwilę obecną tożsamości nie znamy. Dlatego sprawa jest rozwojowa i liczymy na odrobinę szczęścia, że uda nam się ją we współpracy z policją odnaleźć i odzyskać pozostałą część skarbu. Zgodnie z przepisami prawa jest to kradzież na rzecz Skarbu Państwa, więc mamy do czynienia z przestępstwem – podkreśla Grzegorz Kurka.

Przedmioty o wartości historycznej, które uznane zostały za zabytki ruchome, to dobra kultury są własnością Skarbu Państw. Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zgłosił kradzież zabytków na rzecz Skarbu Państwa i nielegalne poszukiwania zabytków ze sprzętem elektronicznym.

Jak to w każdym środowisku bywa, zawsze znajdzie się czarna owca. Niestety najgorsze jest to, że nie będą mierzyć nas miarą naszych dokonań a patrzeć będą przez pryzmat takich osób. Nie ma żadnego innego wytłumaczenia dla takiej postawy jak zwykłe złodziejstwo, które dotyczy nas wszystkich. Osoba ta kierowana chęcią zysku oraz pazernością, dobitnie pokazuje jak bardzo niesprawiedliwe jest wsadzanie wszystkich do jednego workamówi Tomasz Rindfleisch, ze Stowarzyszenia Eksploracyjnego Na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. KordulJest mnóstwo detektorystow, którzy wspomagają placówki muzealne swoją wiedzą, pracą w terenie. Często wspomagają odkrywanie tajemnic, które na zawsze mogłyby zostać nieodkryte. Prawo jasno określa w jaki sposób można poszukiwać przedmiotów zabytkowych. Procedura nie jest trudna. Co tym bardziej podkreśla, że wszystkie te procedury tyczą się osób prawych bo jak widać złodzieja, kryminalisty nie obchodzą żadne regulacje. Przez to odczuwamy to najbardziej.