Polski Bon Turystyczny dla seniora – projekt o takiej nazwie przygotowano w Senacie. Ma to być odpowiednik dofinansowania wypoczynku emerytów i rencistów, na wzór obecnej dopłaty dla dzieci

Projekt senacki przewiduje, że Polski Bon Turystyczny trafi do seniorów. Oznaczałoby to, że 9 mln emerytów i rencistów dostanie po 500 zł na wakacje. Sejm musi się jeszcze na to zgodzić.

Jak szacują autorzy projektu koszt realizacji świadczenia nie przekroczy 1,2 mld zł. To jednak optymistyczna dla budżetu wersja przewidująca, że z bonu skorzysta 25 proc. z 9 mln emerytów i rencistów. Zresztą w idei nie chodzi tylko o seniorów.

Jak uzasadniają projektodawcy, „rozszerzenie zakresu beneficjentów tego świadczenia stanowiłoby istotne finansowe wsparcie dotkniętej społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 polskiej branży turystycznej”.

Senat przez aklamację (nikt nie był przeciw) przyjął ustawę rozszerzającą bony turystyczne na emerytów i rencistów. Jednak podobną próbę senatorowie podejmowali już rok temu, wtedy polegli, bo Sejm odrzucił ich propozycję.