Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty mogą zarobić o 168 zł więcej, nie obawiając się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia – donosi „Fakt”

Gazeta informuje, że od czerwca nastąpi zmiana limitu zarobków, jakie pobierać mogą osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, ale są na rencie lub wcześniejszej emeryturze.

Zarobki do 4364,70 zł brutto miesięcznie w czerwcu, lipcu i sierpniu nie wpłyną na zmniejszenie wcześniejszej emerytury lub renty – informuje gazeta.

Jednocześnie przypomina, że limit w marcu, kwietniu i maju wynosi 4196,60 złotych. Jeśli zarobki osób pobierających wspomniane świadczenia przekroczą limit 8105,80 ZUS zawiesi wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury. Martwić się tym nie muszą osoby, które osiągnęły wiek emerytalny – im wolno dorabiać bez ograniczeń.