Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym decydując, że punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Posłowie przywrócili regulacje, na podstawie których zatrzymane prawo jazdy będzie przywracane automatycznie po upływie czasu zawieszenia. Nowe przepisy mają także m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów taksó​wek na aplikację poprzez wprowadzenie wymogu lepszej weryfikacji kierowców.

Nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają być usuwane po roku, a nie dwóch latach. Kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

Z takiej możliwości nie będą mogli skorzystać tylko nowi kierowcy – w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Kursy doszkalające mają organizować dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na podstawie późniejszych wytycznych. Zaświadczenia potwierdzające zakończenie kursu będą przesyłane komendantowi wojewódzkiemu policji.

Przywrócony zostanie mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy – po okresie, na który zostało zatrzymane – będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku. – Złagodzenie przepisów dotyczących ostrego karania piratów drogowych odbyło się na prośbę branży transportowej – przyznał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym dotyczy także m.in. podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem.