Sejm przyjął uchwałę o referendum. To oznacza, że zaakceptowano termin (15 października) i treść pyta, które padną w czasie referendum.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, którą podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda, referendum może się odbyć w dniu wyborów.

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym zmienia przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego. Ujednolicone zostają godziny głosowania. Referendum będzie mogło odbyć się w godzinach między 7 i 21.

Pierwsze pytanie brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Drugie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

Trzecie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

Czwarte: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.