Minister edukacji Anna Zalewska obiecała nauczycielom podwyżki. Pierwsza, minimalna, już miała trafić do zainteresowanych po 1 kwietnia. W sumie chodzi o 15 procent podwyżek w ciągu trzech lat. Kto za to zapłaci? Środki na ten cel muszą znaleźć samorządy. 

Na podwyżki dla nauczycieli w roku 2018, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  26 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638), gmina Kamień Pomorski  musi przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości ok. 350 tys. zł – informuje Janina Krzysztofik z kamieńskiego magistratu. 

Również kilkaset tysięcy trzeba będzie przeznaczyć na podwyżki w Międzyzdrojach. Sekretarz Henryk Nogala szacuje, że kwietniowe podwyżki to dodatkowy koszt 225 tysięcy złotych. Jakie będą jej koszty w pozostałych gminach? Czekamy na odpowiedź samorządów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, od 1 kwietnia płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto.