Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 15 listopada 2018 roku do kamieńskiego Muzeum przekazany został rzymski denar z wizerunkiem cesarzowej Julii Domny, żony cesarza Septymiusza Sewera i matka cesarza Karakalli.

Na awersie denara mamy wizerunek cesarzowej z głową skierowaną skierowane w prawo . w otoku napis: IVLIA AVGVSTA. Natomiast na rewersie w otoku napis DIANA LVCIFERA. W centralnej części widoczna jest Diana – bogini łowów, przyrody (świata roślinnego i zwierzęcego, gór, lasów, gajów, źródeł leczniczych), płodności, Księżyca (lub światła księżycowego) Diana przedstawiona została w pozycji stojącej trzymająca długą pochodnię.

Monetę będzie od jutra (5.12) można podziwiać w siedzibie muzeum.