Odnosząc się do komunikatu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim o poszukiwaniu nowego operatora szpitala, wyjaśniamy iż EMC Instytut Medyczny SA posiada prawnie wiążącą umowę dzierżawy szpitala i, o czym wielokrotnie informowaliśmy Starostwo, brak jest podstaw prawych do jej przedterminowego wypowiedzenia.

Decyzje, które podejmujemy, co do zakresu usług świadczonych pacjentom, zapadają we współpracy i w porozumieniu z władzami województwa i Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przy merytorycznym wsparciu odpowiednich konsultantów wojewódzkich.

Sugestie o rzekomej niechęci EMC Instytutu Medycznego SA do rozmów ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim są nieprawdziwe o czym świadczą spotkania i rozmowy, które odbyły się w ostatnim czasie. I tak, dyrektor szpitala spotkał się ze Starostą 12 kwietnia. Następnie 26 kwietnia członek zarządu EMC IM SA i dyrektor szpitala rozmawiali z Zarządem Powiatu. Niestety na wczorajsze spotkanie w oddziale NFZ nie stawił się przedstawiciel starostwa, jako jedyny z zaproszonych uczestników, co uniemożliwiło prowadzenie dalszych rozmów w zaplanowanym terminie. Niezależnie jednak od tego, wyrażamy wolę dalszego dialogu na temat aktualnej sytuacji i przyszłości szpitala.

Anna Szewczuk-Łebska
Rzecznik prasowy
EMC Instytut Medyczny SA