Będą zmiany w sposobie lokowania elektrowni wiatrowych. Od teraz będą mogły stawać wyłącznie tam, gdzie przewidziano dla nich miejsce w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd. Inny projekt natomiast przewiduje, że firmy, które znalazły się na liście sankcyjnej, będą miały tymczasowy zarząd przymusowy.

Konferencję prasową rozpoczęła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która zapowiedziała zmiany w zasadach lokowania elektrowni wiatrowych. Ma zostać złagodzona zasada, która przez ostatnie lata blokowała nowe inwestycje w OZE. Rada ministrów przed chwilą przyjęła ustawę o lądowej energetyce wiatrowej, tzw. ustawę H10, którą zapowiadaliśmy. Dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat dziś przyjęliśmy tę ustawę? Ponieważ realizuje ona założenia naszej strategii dywersyfikacji źródeł energii – tłumaczyła Anna Moskwa.

Jedną z przyjętych nowelizacji jest tzw. ustawa wiatrakowa. Projekt przewiduje, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). – Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. „zasadą 10H” (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej) – czytamy w uzasadnieniu.

Na czym polega ta zasada? Określa ona minimalną odległość między budynkiem mieszkalnym a elektrownią wiatrową jako dziesięciokrotność wysokości instalacji. Oznacza to, że jeżeli „wiatraki” mają po 1 km wysokości, to ich odległość od domów i mieszkań musi wynosić przynajmniej 10 km. W money.pl pisaliśmy, że przez tę zasadę od pięciu lat w zasadzie nie pojawiły się nowe instalacje wiatrowe w Polsce. Zgodnie z zapisami nowelizacji „zasada 10H” będzie utrzymana, ale zarazem MPZP „będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego”.