Rząd chce rozszerzyć program Dobry Start. Zgodnie z projektem ministerstwa rodziny, świadczeniem mają być również objęci uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczeniem Dobry Start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym (na przykład kończąc 20 lat w maju można złożyć wniosek i otrzymać pieniądze z programu Dobry Start we wrześniu).

Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Teraz ma się to jednak zmienić. Projekt MRPiS przewiduje bowiem dwie zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start. Po pierwsze, ma zostać wprowadzone rozwiązanie, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był rządowym świadczeniem poprzez umożliwienie ubiegania się o to świadczenie dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Tym samym każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty będzie świadczeniem. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż świadczenie przysługiwać będzie, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia.

To niejedyna zmiana. Rząd chce wprowadzić również ułatwienia w ubieganiu się o świadczenie poprzez wprowadzenie możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS. Obecnie wnioski o świadczenie Dobry Start, obok drogi tradycyjnej – na przykład podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową, można składać drogą elektroniczną przez stronę banku oraz portal Emp@tia. Zmiany mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2019 roku.