Gmina Świerzno ogłosiła zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rybice. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej z poboczami gruntowymi obsianymi trawą w środku miejscowości. 

Przebudowa ma zakończyć się w październiku. Jej finał wraz z przyłączeniem nowo wybudowanej drogi z tłucznia prowadzącej z Sulikowa do Rybic sprawi, że po latach bierności Gminy Świerzno i Powiatu Kamieńskiego nareszcie zakończy się horror Mieszkańców, stale narzekających na stan dróg.