Warta kilkanaście milionów złotych inwestycja w kamieńską placówkę medyczną rozpoczęta! Niebawem stare i odrapane elementy elewacji znikną z kamieńskiego szpitala. Budynek zyska m.in. instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła. Olbrzymia modernizacyjna nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie członków klubu Nasza Gmina – Nasz Powiat i wskazanie tego celu jako priorytet inwestycyjny.

– Po latach zaniedbań, placówka medyczna którą zastaliśmy wymagała ogromnych nakładów finansowych. Choć wszystko przedłużało się w czasie to wreszcie udało nam się dopełnić wszelkich formalności i przekazać plac budowymówi Krzysztof Kronenberg. Wicestarosta dodaje, że z pewnością nie wszystko uda się wykonać od razu, ale jest to olbrzymi krok do przywrócenia pełnej funkcjonalności kamieńskiego szpitala. 

Zadanie obejmuje m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, wymiana pieca gazowego i osprzętu kotłowni, wymiana instalacji CO, w tym grzejników, ocieplenie ścian i fundamentów budynku, ocieplenie stropodachu, remont instalacji odgromowej, częściową wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściową wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z przyłączem energetycznym, częściowy remont instalacji wod-kan. z przyłączem kan, wymianę instalacji teletechnicznej wraz z serwerownią, częściowy remont instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacja windy towarowej, zadaszenie podjazdu dla karetek, utwardzenie dojazdów, parkingu i chodników.