7 grudnia mają zakończyć się prace związane z renowacją pomnika „Wieczna chwała Bohaterom”, ulokowanego na cmentarzu wojennym w Kamieniu Pomorskim. Gmina uzyskała dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

W ramach prac zostanie wykonany remont bramy głównej wraz z przyległym ogrodzeniem, remont płyty betonowej pomnika, renowacja pomnika wraz konserwacją oraz wykonaniem prac zabezpieczających, odrestaurowanie małej architektury.

Pomnik autorstwa szczecińskiego rzeźbiarza Stanisława Biżka powstał w 1968 roku. Wykonany jest z piaskowca i przedstawia stylizowaną postać rycerza ze skrzydłem husarskim i piastowskim orłem na tarczy. Na przedzie widnieją dwa nagie grunwaldzkie miecze, a pod nimi napis „Wieczna chwała bohaterom”. Po obu stronach alei znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy. W 32 symbolicznych mogiłach pochowano szczątki 810 żołnierzy poległych wiosną 1945 roku. Na pionowych płytach nagrobnych widnieje motyw gwiazdy. Za nimi na 12. poziomych metalowych tablicach wypisane są nazwiska 211 poległych.

To kolejny etap przebudowy cmentarza komunalnego i wojennego w naszym mieście. Po pracach porządkujących połączenie cmentarzy, rozpoczynamy kolejny etap na cmentarzu wojennym. W ramach inwestycji zaplanowano remont konserwatorski pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego i słupków, podestu, schodów, furtki wejściowej i przęseł ogrodzenia, a także pielęgnację zieleni. Renowacja będzie wykonana jeszcze w tym roku – mówi Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

Całość prac ma kosztować 250 tys. złotych, z czego ponad 110 tys. złotych to środki zewnętrzne.