Po latach odwołań, różnego rodzaju działań proceduralnych rozpoczęły się prace związane z wartą ponad 10 mln złotych przebudową mocno zdegradowanego odcinka drogi Recław – Laska. To kolejne po modernizacji odcinka Skarchowo – Dusin działania inwestycyjne Powiatu na trasie alternatywnej łączącej Kamień Pomorski z Wolinem.

Rozbudowa drogi na odcinku 3,2 km obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych w miejscowości Laska. Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających, a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Jednym z etapów przygotowawczych jest także wycięcie pasma drzew po jednej stronie przewidzianej do modernizacji drogi. Obecnie można się spotkać z wystąpieniem ruchu wahadłowego w związku z prowadzoną wycinką.

Samorząd powiatowy otrzymał 7,84 mln złotych co miało stanowić 95% dofinansowania. Realizacja inwestycji przeciągnęła się jednak w czasie o lata w związku z licznymi odwołaniami kierowanymi do przeróżnych instytucji. Jak wskazuje Starosta w związku z tym, że wszystko ciągnęło się od 2018 roku dziś to samo zadanie kosztuje 10,5 mln złotych!